główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje ogólne o Urzędzie

GMINA OPATÓW

Rodzajgmina wiejska
Lokalizacjawoj. śląskie
pow. kłobucki
Adresul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów
Kontakttel.: (34) 319 60 33
(34) 319 60 93

fax: (34) 319 60 81

email: sekretariat@opatow.gmina.pl
WWWwww.opatow.gmina.pl
Wójt Gminy

mgr inż. Bogdan Sośniak
email: wojt@opatow.gmina.pl

Przewodniczący Rady Gminymgr inż. Witold Łacny
email: sekretariat@opatow.gmina.pl
Sekretarz Gminymgr Jerzy Szyja
email: sekretarz@opatow.gmina.pl
Skarbnik GminyZbigniew Kowalik
email: skarbnik@opatow.gmina.pl
KontoBank Spółdzielczy Krzepice Oddział Opatów
IBAN: PL 50 82501013 2101 0000 0013 0002
BIC (SWIFT-Code): POLUPLPR
Elektroniczna skrzynka podawcza

Przejdź do platformy SEKAP

 

Przejdź do platformy ePUAP

Adres skrytki Urzędu Gminy w Opatowie na ePUAP:

/3n076eybm7/SkrytkaESP

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Opatowie

Informuję, iż zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r. poz.922 tekst jednolity/ :

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą 42-152 Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu;
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  4. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem(np. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2016 nr 0, poz.446/ oraz inne przepisy ustawowe regulujące załatwianie spraw przez jednostki administracji publicznej) jest obligatoryjne.

 

Administrator
Bezpieczeństwa Informacji