główna zawartość
artykuł nr 1

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW (Kadencja 2014-2018)

1. Biernacki Leszek- Przewodniczący
2. Grzyb Stanisław - Z-ca Przewodniczącego
3. Bednarek Artur - członek
4. Rojszczyk Piotr - członek
5. Szewczuk Mirosław - członek
6. Ślusarczyk Jan - członek
artykuł nr 2

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW (Kadencja 2010-2014)

1. Biernacki Leszek- Przewodniczący
2. Chyra Józef - Zastępca Przewodniczącego
3. Augustyniak Marzena- członek
4. Grzeliński Władysław- członek
5. Kasprzak Henryk- członek
6. Konieczko Renata- członek
7. Szewczuk Mirosław- członek