główna zawartość
artykuł nr 1

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH (Kadencja 2014-2018)

1. Rojszczyk Piotr- Przewodniczący
2. Grzyb Mirosław- Z-ca Przewodniczącego
3. Chyra Józef- członek
4. Heluszka Jacek- członek
5. Łacny Witold- członek
6. Pośpiech Robert- członek
7. Szewczuk Mirosław- członek
8. Zając Dariusz - członek
9. Zalski Andrzej - członek
Załączniki:
Plan pracy Komisji na 2018r 192.259 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 24 stycznia 2018 roku 130.294 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 17 kwietnia 2018 roku 130.427 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 24 maja 2018 roku 128.869 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 29 października 2018 roku 132.079 KB
Plan pracy komisji na 2017 rok 457.085 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 12 stycznia 2017roku 129.963 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 8 lutego 2017 rok 391.112 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 24 kwietnia 2017 rok 127.945 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 25 lipca 2017 rok 127.558 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 8 listopada 2017r 128.406 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 5 grudnia 2017 r 129.739 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 7 grudnia 2017 r 129.234 KB
Plan pracy komisji na 2016 rok 421.505 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 22 lutego 2016 roku 128.936 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 10 maja 2016 roku 131.223 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 17 czerwca 2016 roku 129.834 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 28 października 2016 roku 129.063 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 9 listopada 2016 roku 194.544 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 23 listopada 2016 roku 127.725 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 7 grudnia 2016 roku 132.485 KB
Plan pracy komisji na 2015 rok 99.152 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 23 lutego 2015 roku 265.725 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 20 kwietnia 2015 roku 190.497 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 12 maja 2015 roku 192.368 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 2 czerwca 2015 roku 190.446 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 2 lipca 2015 roku 188.945 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 15 września 2015 roku 188.864 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 27 października 2015 roku 126.798 KB
Zawiadomienie na posiedzenie Komisji na dzień 28 grudnia 2015 roku 142.133 KB
artykuł nr 2

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH (Kadencja 2010-2014)

1. Macherzyński Tomasz - Przewodniczący
2. Chyra Józef - Zastępca Przewodniczącego
3. Konieczko Renata - członek
4. Łacny Witold- członek
5. Olczyk Ryszard- członek
6. Pośpiech Robert- członek
7. Rojszczyk Piotr- członek
8. Szewczuk Mirosław- członek
9. Zając Dariusz- członek