główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego (Kadencja 2018-2023)

1. Idasz Grzegorz- Przewodniczący Komisji
2. Grzyb Stanisław- Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Pośpiech Robert- członek
4. Sendal Henryk- członek
5. Sośniak Paweł- członek
Załączniki:
Plan pracy Komisji na 2019 rok 134 KB