główna zawartość
artykuł nr 1

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2019 rok wynikają z UCHWALE NR 222/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów