główna zawartość
artykuł nr 1

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2023 rok określa komunikat Prezesa GUS z 19 października 2022 roku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000995

Załączniki:
UCHWAŁA NR 189/XXXIII/2021 RADY GMINY OPATÓW z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 187 KB
UCHWAŁA NR 123/XXIII/2020RADY GMINY OPATÓW z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 325 KB
UCHWAŁA NR 68/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów 168 KB
UCHWAŁA NR 222/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów (stawki na 2019 rok) 93 KB
Deklaracja na podatek rolny (DR-1) - (Formularz obowiązujący od 1 lipca 2019r.) 64 KB
Załącznik do Deklaracji na podatek rolny (ZDR-1) - (Formularz obowiązujący od 1 lipca 2019r.) 35 KB
Załącznik do Deklaracji na podatek rolny (ZDR-2) - (Formularz obowiązujący od 1 lipca 2019r.) 34 KB
Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) - (Formularz obowiązujący od 1 lipca 2019 r.) 49 KB
Załącznik do Informacji w sprawie podatku rolnego (ZIR-1) - (Formularz obowiązujący od 1 lipca 2019 r.) 35 KB
Załącznik do Informacji w sprawie podatku rolnego (ZIR-2) - (Formularz obowiązujący od 1 lipca 2019 r.) 34 KB
Załącznik do Informacji w sprawie podatku rolnego (ZIR-3) - (Formularz obowiązujący od 1 lipca 2019 r.) 32 KB
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1) - (Formularz obowiązuje do 30 czerwca 2019r.) 165 KB
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1) - (Formularz obowiązuje do 30 czerwca 2019r.) 182 KB