główna zawartość
artykuł nr 1

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2020 rok wynikają z UCHWAŁY 68/XIII/2019 RADY GMINY OPATÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Opatów