główna zawartość
artykuł nr 1

PODATEK ROLNY

Stawki podatku rolnego na 2019 rok wynikają z UCHWALE NR 222/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Opatów

Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych (DR-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r.