główna zawartość
artykuł nr 1

Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opatów

Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opatów

 

    W okresie lipiec-październik bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Opatów znajduje się 174 885,66 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 1 923,4 Mg tych wyrobów w 1185 lokalizacjach.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów na lata 2015-2032”. Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
artykuł nr 2

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPATÓW

artykuł nr 3

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

Załączniki:
Osiągnięte poziomy recyklingu 96 KB
artykuł nr 4

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

    W Opatowie przy oczyszczalni ścieków znajduje się PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) położony za posesją ul. Kościuszki 241 w którym mieszkańcy  gminy Opatów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat działania i przyjmowania odpadów na PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Opatów www.opatow.gmina.pl w zakladce Gospodarka Odpadami - > Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Informacje na temat działania i przyjmowania odpadów na PSZOK

 

artykuł nr 5

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ