główna zawartość
artykuł nr 1

Usuwanie azbestu - nabór wniosków

Usuwanie azbestu - nabór wniosków 2017r. 

  Urząd Gminy Opatów informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2017 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

  Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

  Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2017 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 24 marca 2017 r.

  Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wstępny wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów.

  Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z otrzymanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów na lata 2015-2032".

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy w Opatowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów, pok. nr 20. Więcej informacji pod numerem tel. 34 319 60 93 wew.41.

artykuł nr 2

Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opatów

Inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Opatów

 

    W okresie lipiec-październik bieżącego roku na terenie naszej Gminy została przeprowadzona inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na terenie Gminy Opatów znajduje się 174 885,66 m2 wyrobów zawierających azbest w postaci falistych i płaskich płyt azbestowych. W sumie zinwentaryzowano 1 923,4 Mg tych wyrobów w 1185 lokalizacjach.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Opatów na lata 2015-2032”. Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032.
artykuł nr 3

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPATÓW

artykuł nr 4

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU

Załączniki:
Osiągnięte poziomy recyklingu 90.675 KB
artykuł nr 5

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

    W Opatowie przy oczyszczalni ścieków znajduje się PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) położony za posesją ul. Kościuszki 241 w którym mieszkańcy  gminy Opatów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Regulamin oraz szczegółowe informacje na temat działania i przyjmowania odpadów na PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Opatów www.opatow.gmina.pl w zakladce Gospodarka Odpadami - > Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

Informacje na temat działania i przyjmowania odpadów na PSZOK

 

artykuł nr 6

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Załączniki:
Rejestr działalności regulowanej 506.344 KB
artykuł nr 7

Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów

Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów

artykuł nr 8

Gospodarka Odpadami

Informacje na temat opłat oraz składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują się w Zakładce Procedury przyjmowania i załatwiania spraw --> Oplata za gospodarowanie odpadami