główna zawartość
artykuł nr 1

PODATEK LEŚNY

Stawki podatku leśnego określa komunikat Prezesa GUS z 19 października 2022 roku - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20220000996