główna zawartość
artykuł nr 1

PODATEK LEŚNY

Stawki podatku leśnego zawarte są w Monitorze Polskim z 2014r. poz. 955.

Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r.

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych (DL-1) zawarta jest w załączniku do UCHWAŁY NR 56/XVI/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 26 listopada 2015 r.