główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek od posiadania psów

NA TERENIE GMINY OPATÓW NIE USTANOWIONO PODATKU OD POSIADANIA PSÓW