główna zawartość
artykuł nr 1

OPŁATA TARGOWA

Zgodnie z UCHWAŁA NR 61/XVII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej

 

Ustala się w 2016 roku dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości :

  • Handel z ręki , kosza 4,00 zł.
  • Handel z samochodu osobowego 7,00 zł.
  • Handel z samochodu osobowego z przyczepą 10,00 zł.
  • Handel z samochodu dostawczego 10,00 zł.
  • Handel z samochodu ciężarowego 12,00 zł.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku podatek ulega odpowiednio podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.