główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

59/2011

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: dąb szt. 4, lipa szt. 2, sosna szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 64, 45, 64, 49, 43, 41, 33, 36, 57cm rosnących na działce nr 646 w miejscowości Opatów.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.66.2011

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 16.01.2012r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie decyzji

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

59/2011

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: dąb szt. 4, lipa szt. 2, sosna szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 64, 45, 64, 49, 43, 41, 33, 36, 57cm rosnących na działce nr 646 w miejscowości Opatów.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.66.2011

4.

Data złożenia

30.12.2011r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z Rejestru Gruntów, Mapa ewidencyjna gruntu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

58/2011

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: świerk szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 70 i 75cm rosnących na działce nr 915 w miejscowości Iwanowice Duże.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.65.2011

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 16.01.2012r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek o wydanie decyzji

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

58/2011

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: świerk szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 70 i 75cm rosnących na działce nr 915 w miejscowości Iwanowice Duże.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.65.2011

4.

Data złożenia

30.12.2011r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Akt Notarialny, Szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

57/2011

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: brzoza szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 125, 115 i 116cm rosnących na działce nr 1125 w Iwanowicach Dużych.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.64.2011

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 16.01.2012r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag