główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

52/2012

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: akacja szt. 9 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 150, 190, 150, 125, 150, 93, 200, 90 i 130cm, rosnących na działce nr 664 w Opatowie.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.56.2012

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 31.12.2012r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie decyzji

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

52/2012

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: akacja szt. 9 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 150, 190, 150, 125, 150, 93, 200, 90 i 130cm, rosnących na działce nr 664 w Opatowie.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.56.2012

4.

Data złożenia

31.12.2012r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Akt Notarialny, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

51/2012

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: olcha szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 165 i 130cm, rosnących na działce nr 768 w Złochowicach.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.55.2012

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 27.12.2012r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek o wydanie decyzji

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

51/2012

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: olcha szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 165 i 130cm, rosnących na działce nr 768 w Złochowicach.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.55.2012

4.

Data złożenia

21.12.2012r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Akt Notarialny, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

50/2012

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 230 i 290cm, rosnących na działkach nr 505 i 926 w Złochowicach.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.54.2012

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 21.12.2012r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag