główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

45/2014

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola szt. 14 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 79, 90, 100, 122, 85, 130, 115, 216, 159, 156, 166, 130, 140 i 120cm, rosnących na działkach nr 90, 91/2, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/3, 158/4 i 159/1   w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.48.2013

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 20.05.2014r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

„MASKPOL” S.A. Konieczki

42-140 Panki

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

45/2014

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola szt. 14 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 79, 90, 100, 122, 85, 130, 115, 216, 159, 156, 166, 130, 140 i 120cm, rosnących na działkach nr 90, 91/2, 155/1, 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/3, 158/4 i 159/1   w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.48.2014

4.

Data złożenia

15.05.2014r.

5.

Dane wnioskodawcy

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

„MASKPOL” S.A. Konieczki

42-140 Panki

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

92/2014

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: brzoza szt. 3 obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 60, 63 i 65cm, rosnących na działce nr 9 w miejscowości Opatów

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.99.2014

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 29.12.2014r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

92/2014

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: brzoza szt. 3 obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 60, 63 i 65cm, rosnących na działce nr 9 w miejscowości Opatów

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.99.2014

4.

Data złożenia

15.12.2014r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

91/2014

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: świerk srebrny szt. 1 i świerk pospolity szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 45 i 27cm, rosnących na działce nr 330/2 w miejscowości Waleńczów.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.97.2014

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 23.12.2014r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag