główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenei dot. postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków w m. Iwanowice Duże gm. Opatów”

Załączniki:
Obwieszczenie 98 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.Budowa zbiornika retencyjnego i suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu zalewowego w dolinie rzeki Liswarty wraz z zabezpieczenieami przeciwpowodziowymi zabudowań wsi Danków, Gmina Lipie, powiat Kłobucki, województwo śląskie

Załączniki:
Zawiadomienie 163 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz dwóch przepompowni ścieków w m. Iwanowice Duże gm Opatów

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
Obwieszczenie 301 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złochowice”

Załączniki:
Obwieszczenie 68 KB