główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów w rejonie miejscowości Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Drugi, Zwierzyniec Pierwszy.

Załączniki:
Obwieszczenie 161 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów w rejonie miejscowości Wilkowiecko, Iwanowice-Naboków, Opatów, Waleńczów, Zwierzyniec Pierwszy.

Załączniki:
Obwieszczenie 162 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Opatów

Załączniki:
OBWIESZCZENIE 78 KB