główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr 2 do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie nr 2 do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 114/9;114/37; 114/41  i 114/42 obręb 0005 Waleńczów w miejscowości Waleńczów, gm. Opatów.

artykuł nr 2

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice, gm. Opatów"

artykuł nr 3

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji p.n.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice, gm. Opatów"

artykuł nr 4

Opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2039 S w miejscowości Złochowice.

Załączniki:
Opinia PPIS 856 KB
Opinia RDOS MB
Opinia Wody Polskie MB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 114/9; 114/37; 114/41  i 114/42 obręb 0005 Waleńczów w miejscowości Waleńczów, gm. Opatów.