główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019 w związku z trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

artykuł nr 2

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Waleńczów, ul. Częstochowska, gmina Opatów”

artykuł nr 3

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dot. przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Waleńczów, ul. Częstochowska, gmina Opatów"

artykuł nr 4

Obwieszczenie nr 2 do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie nr 2 do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 114/9;114/37; 114/41  i 114/42 obręb 0005 Waleńczów w miejscowości Waleńczów, gm. Opatów.

artykuł nr 5

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice, gm. Opatów"