główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

6/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: lipa – szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 250 i 240cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 882 obręb Złochowice.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.13.2020

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 27.02.2020r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia  Katolicka PW Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

5/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: lipa – szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 250 i 240cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 882 obręb Złochowice.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.13.2020

4.

Data złożenia

24.02.2020r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia  Katolicka PW Najświętszego Serca Pana Jezusa w Złochowicach

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

4/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: świerk pospolity – szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 65, 95, 80 i 95cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 264/4 obręb Waleńczów.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.8.2020

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 12.02.2020r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia  Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Waleńczowie

ul. Szkolna 11

42-151 Waleńczów

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

3/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: świerk pospolity – szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 65, 95, 80 i 95cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 264/4 obręb Waleńczów.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.8.2020

4.

Data złożenia

12.02.2020r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia  Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Waleńczowie

ul. Szkolna 11

42-151 Waleńczów

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

2/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola – szt. 7 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 153, 116, 164, 110, 137, 130 i 169cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 155/1, 156/1, 157/1, 158/3, 158/4 i 159/1 obręb Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.3.2020

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 5.02.2020r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A.

Konieczki

42-140 Panki

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag