główna zawartość
artykuł nr 1

WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA: sprzedaż...

WYNIKI I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA: sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Opatów.

artykuł nr 2

I P R Z E T A R G U S T N Y N I E O G R A N I C Z O N Y ...

Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr ewid 213/3 o pow. O.1096 ha, obręb Zwierzyniec Pierwszy, położona w Zwierzyńcu Pierwszym. Działka zabudowana budynkiem byłego przedszkola i budynkiem gospodarczym.

artykuł nr 3

Wyniki - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku...

Wyniki - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Złochowicach

artykuł nr 4

Wyniki przetargu - Przebudowa i remont odcinków dróg...

Wyniki przetargu - Przebudowa i remont odcinków dróg gminnych: 1.ul. Leśna w Waleńczowie, 2.ul. Mickiewicza w Wilkowiecku, 3.ul. Szkolna w Zwierzyńcu I, 4.ul. Nadrzeczna w Opatowie.

artykuł nr 5

Wyniki - Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól...

Wyniki - Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól D-1170/2 (664 007S) w Wilkowiecku.