główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę systemu...

Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka.

artykuł nr 2

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości...

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, ul. Nadrzeczna i Iwanowicach Małych, ul. Miodowa i Zwierzyniecka

artykuł nr 3

Przebudowa odcinka drogi gminnej 664 004S - 664063S (numery...

Przebudowa odcinka drogi gminnej 664 004S - 664063S (numery ewidencyjne działek 1059, 629, 612) Złochowice - Waleńczów, gmina Opatów.

artykuł nr 4

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów...

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2018 r.