główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki postępowania - Zaciągnięcie kredytu...

Wyniki postępowania - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.

artykuł nr 2

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości...

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.

artykuł nr 3

Wyniki postępowania zakup i dostawa energii elektrycznej...

Wyniki postępowania zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

artykuł nr 4

Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów...

Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

artykuł nr 5

Wyniki postępowania - Przebudowa drogi gminnej nr 664 025S...

Wyniki postępowania - Przebudowa drogi gminnej nr 664 025S (numery ewidencyjne działek: 2358, 1475, 1927/5, 1933, 1927/3, 1926/8, 1898, 1926/6, 1926/4, 1899 obręb Iwanowice Duże) - ul. Miodowa w miejscowości Iwanowice Małe, gmina Opatów