główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z...

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP w Opatowie

artykuł nr 2

Wyniki postępowania „Odbiór i zagospodarowanie...

Wyniki postępowania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatów”

artykuł nr 3

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z...

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OPATÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi