główna zawartość
artykuł nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Opatowie

Opatów, ul. Kościuszki 27
42-152 Opatów
tel. 34 319-60-93
Biuro ZGKiM w Opatowie
Budynek Banku Spółdzielczego
ul. Kuźniczka 31
tel. 34 319-62-59


Kierownik ZGKiM - Robert Puchała - tel. 34 319 62 59

Główna Księgowa - Joanna Płuska

Księgowa - Martyna Drzazga-Soboniak

Konserwator urządzeń wodociągowych - Bogdan Włodarek - tel. 668 608 658

Inkasent - Piotr Gaj - tel. 668 609 015

Obsługa techniczna oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków

- Rafał Desperak, Robert Strzelec - tel. 696667781

Inkasent - Wojciech Sroka

Dostępne kategorie:
Informacje