główna zawartość
artykuł nr 1

Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

artykuł nr 2

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Okres zasiłkowy 01.07.2019 - 31.05.2021

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

artykuł nr 3

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka)

artykuł nr 4

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Granica dochodu uprawniającego do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł netto na osobę.

artykuł nr 5

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Okres zasiłkowy 01.11.2020 - 31.10.2021

Rok bazowy 2019

 

Granica dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego:

674 zł netto miesięcznie na osobę lub

764 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne

 

Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2019 wynosi 270,33 zł miesięcznie