główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki Wyborów z terenu Gminy Opatów

artykuł nr 2

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Opatów

  Informuje, że spis wyborców udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Opatowie
ul. Kościuszki nr 27 - pokój nr 2 w dniach

od 21 września do 30 września 2011 r.
w każdy dzień roboczy w godzinach od 7³º do 15³º.

 

Udostępnienie spisu wyborców na pisemny wniosek wyborcy, dostępny poniżej w artykule "Rejestr i Spis Wyborców"

 

artykuł nr 3

Rejestr i Spis Wyborców

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Opatów w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Załączniki:
Ogłoszenie 37.171 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki:
Obwieszczenie 88.646 KB
artykuł nr 6

Informacja

Informacja Wójta Gminy Opatów o wyznaczeniu Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Załączniki:
Informacja 51.566 KB
artykuł nr 7

Informacja

Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

artykuł nr 8

Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych