główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r

Załączniki:
Sprawozdanie 200 KB