główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

obrazek
artykuł nr 2

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do Parlamentu Europejskiego  zarządonych na dzień 25 maja 2014r.

Załączniki:
Składy OKW 950.428 KB
artykuł nr 3

Zarządzenia Wójta Gminy Opatów w sprawie Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenia Wójta Gminy Opatów w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej i uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Iwanowicach Dużych.

artykuł nr 4

Zarządzenia Wójta Gminy Opatów w sprawie Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenia Wójta Gminy Opatów w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej i uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym.

artykuł nr 5

Zarządzenia Wójta Gminy Opatów w sprawie Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenia Wójta Gminy Opatów w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej i uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Waleńczowie.

artykuł nr 6

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych -
w Wyborach do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014r.

obrazek
artykuł nr 7

Rejestr i Spis Wyborców - Informacje

artykuł nr 8

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

artykuł nr 9

Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Obwieszczenie o obwodach głosowania 312.188 KB
artykuł nr 10

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych należy składać
w Urzędzie Gminy Opatów ul. Kościuszki 27,  pokój nr 17
w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 2 maja 2014 roku do godz. 15.30
artykuł nr 11

KOMUNIKAT Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie

Komunikat dotyczący ukonstytuowania się Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie, oraz ustalenia dyżurów komisji.

Załączniki:
Komunikat 164.396 KB
artykuł nr 12

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej

    W celu zgłoszenia chęci udziału w wyborach w charakterze członka obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały w danym okręgu wyborczym listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
    Pełnomocnik wyborczy może, najpóźniej w dniu 2 maja 2014 r., zgłosić tylko po jednym  kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
    Informacja dotycząca komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach i zarejestrowanych przez te komitety listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego dostępna będzie m. in. na stornie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
    Członkami obwodowych komisji Wyborczy mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
artykuł nr 13

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 14

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Załączniki:
Postanowienie 536.352 KB