główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja - wybór oferty

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę na wybór agenta emisji obligacji  złożył:
PKO BP S.A.
ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
artykuł nr 2

Emisja Obligacji

Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2018
Rok 2020