główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki Wyborów

artykuł nr 2

Ukonstytuowane składy OKW

artykuł nr 3

Komunikat

Wójt Gminy Opatów
zawiadamia

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 ze zm.)
spis wyborców udostępniony jest do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego
w Urzędzie Gminy w Opatowie ul. Kościuszki 27 pokój nr 2 w dniach
od 27 października do 07 listopada 2014 r.
w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.30
artykuł nr 4

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Opatów w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 126.190 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 161.197 KB
artykuł nr 6

Uchwała GKW w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 22 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 22 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Opatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 263.957 KB
artykuł nr 8

Informacja

artykuł nr 9

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i bezpośrednich wyborach wójta

Informacja Wójta Gminy Opatów z dnia 10 października 2014r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i bezpośrednich wyborach wójta

artykuł nr 10

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Opatów

Załączniki:
Informacja 206.646 KB
artykuł nr 11

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach OKW

Obwieszczenie w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki:
Obwieszczenie 141.398 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Opatów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Opatów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

Załączniki:
Obwieszczenie 67.462 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do Rady Gminy w Opatowiew okręgach wyborczych nr 6 i nr 13

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w  Opatowie z dnia 8 października 2014 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów do Rady Gminy w Opatowie w okręgach wyborczych nr 6, nr 13

Załączniki:
Obwieszczenie 131.294 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Opatów

 

w sprawie przyjmowania  zgłoszeń kandydatów  na członków  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

   
  Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników) tych komitetów wyborczych, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta w danej gminie.

Zgłoszenia kandydatów do
Obwodowych Komisji Wyborczych należy składać
w Urzędzie Gminy Opatów

ul. Kościuszki, pokój nr 17
w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia
17 października 2014 roku do godz.15 30


         

               Wójt  Gminy Opatów
             Bogdan SOŚNIAK
artykuł nr 15

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki:
Zarządzenie 646.574 KB
artykuł nr 16

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Zmiana członka Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 17

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

Załączniki:
Skład Gminnej Komisji Wyborczej 128.965 KB
artykuł nr 18

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Opatowie

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w OPATOWIE z dnia 23 września 2014 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów.

Załączniki:
Informacja 140.216 KB
artykuł nr 19

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.

obrazek
Załączniki:
Uchwała 179.529 KB
artykuł nr 20

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Opatowie z dnia 1 września 2014 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy w Opatowie z dnia 1 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej

Załączniki:
Obwieszczenie 383.945 KB
artykuł nr 21

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (kalendarz wyborczy)

Załączniki:
Rozporządzenie i kalendarz wyborczy 748.580 KB