główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona 2016 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014r.

Załączniki:
Sprawozdanie 362 KB