główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat

  Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, iż w dniu 25 października nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00).
  W związku z powyższym prosimy mieć na uwadze ten fakt, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 2

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze
nr 1 w Opatowie
nr 2 w Opatowie
nr 3 w Iwanowicach Dużych
nr 4 w Waleńczowie
nr 5 w Wilkowiecku
nr 6 w Złochowicach
nr 7 w Zwierzyńcu Pierwszym

w dniu Wyborów - 25 października 2015 roku- rozpoczynają pracę od godz. 6.00

Lokale wyborcze czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00

artykuł nr 3

Ukonstytuowane Składy Obwodowych Komisji Wyborczej

artykuł nr 4

Zarządzenia w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczej

artykuł nr 5

Szkolenie członków OKW

  W dniu 20.10.2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 w świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej, ul. Kuźniczka 32, odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

artykuł nr 6

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Pierwsze spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 09.10.2015r o godz. 16.00 w świetlicy w Opatowie, ul. Kuźniczka 32

artykuł nr 7

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach

ZAWIADOMIENIE

 

o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polski i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

    Na podstawie § 15.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców.
Wójt Gminy w Opatowie zawiadamia, że  w dniach od  05 października do  19 października 2015r., każdy zainteresowany może sprawdzić  w Urzędzie Gminy Opatów  (pokój nr 2), czy został ujęty w spisie wyborców.


Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

artykuł nr 8

Informacje

artykuł nr 9

Informacja Wójta Gminy Opatów

  Informuję, iż w dniu 5 października 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Opatów (sala USC) odbędzie się publiczne losowanie w celu ustalenia składu:
 
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w OPATOWIE
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w OPATOWIE
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w IWANOWICACH DUŻYCH
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w WALEŃCZOWIE
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w ZŁOCHOWCACH

 
 
Wójt Gminy Opatów
 Bogdan Sośniak
artykuł nr 10

Ogłoszenie Wójta Gminy Opatów w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Opatów

 

w sprawie przyjmowania  zgłoszeń kandydatów  na członków 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.    

 

    Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy.
  Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych należy składać w Urzędzie Gminy Opatów ul. Kościuszki 27,  pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 2 października 2015 roku do godz. 15.30
Załączniki:
Druk zgłoszenia kandydatów do OKW 108.834 KB
artykuł nr 11

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Obwieszczenie 197.351 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Opatów z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 13

Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym

artykuł nr 14

Kalendarz Wyborczy