główna zawartość
artykuł nr 1

Petycje

Petycje:

 • Propozycja pomocy i rozwoju wspólnoty lokalnej i jej promocji
 • Zwiększenie zaufania organów publicznych i prawa informacji do obywateli
 • Wprowadzenie programu na stronie internetowej organu celem większej informacji obywateli
 • Usprawnienie warunków bytowych
 • Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Utworzenie  kierunku: ratownictwo medyczne oraz farmacja
 • Zwiększenie budżetu gminy przez samoopodatkowanie
 • Usprawnienie systemu ochrony zdrowia
 • Wytyczne w postaci schematu w postępowaniu przetargowym
 • Usprawnienie systemu prawnego
 • Usprawnienie transportu zbiorowego
artykuł nr 2

Petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Załączniki:
Petycja MB
artykuł nr 3

Odpowiedź zbiorcza na petycje

Odpowiedź na petycje w sprawie usprawnienia systemu prawnego, usprawnienia praw człowieka, utworzenia programów celem poprawy środowiska, poprawy zdrowia i rekreacji mieszkańców gminy oraz poprawy bezpieczeństwa transportu publicznego.

Załączniki:
Odpowiedź zbiorcza na petycje 417 KB
artykuł nr 4

Petycje w sprawie usprawnienia praw człowieka

artykuł nr 5

Petycje w sprawie usprawnienia systemu prawnego