główna zawartość
artykuł nr 1

EWIDENCJA LUDNOŚCI - DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej.

Jakie dokumenty?

1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" - wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) - dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 2,

2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

3. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku osób, które zawarły związek małżeński,

5. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opatowie,

6. Posiadany dokument tożsamości - dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty.

Podstawa prawna - art. 34 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 87 z 2001 r. poz. 960)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy - pokój nr 2

Dodatkowe informacje

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Okres ważności dowodu osobistego – 10 lat

2. Wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej.

Jakie dokumenty

1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" - wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) - dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 2,

2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

3. Odpis skrócony aktu urodzenia (Do wniosku nie dołącza się aktu urodzenia, jeżeli został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opatowie).

Podstawa prawna art. 34 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 87 z 2001 r. poz. 960)

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy - pokój nr 2

Dodatkowe informacje

Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy z opiekunem prawnym - rodzicem.

Okres ważności dowodu osobistego – 5 lat

Załączniki:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 66.802 KB