główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2020-07-16 11:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
362. Data: 2020-07-16 11:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
363. Data: 2020-07-16 11:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Urząd
Opis zmian: dodanie artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
364. Data: 2020-07-16 10:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
365. Data: 2020-07-16 10:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
366. Data: 2020-07-16 10:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
367. Data: 2020-07-16 10:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: dodanie artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
368. Data: 2020-07-15 15:43
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
369. Data: 2020-07-15 15:42
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
370. Data: 2020-07-15 15:41
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
371. Data: 2020-07-15 15:03
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska pracownicze » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
372. Data: 2020-07-15 08:49
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
373. Data: 2020-07-13 13:51
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
374. Data: 2020-07-13 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
375. Data: 2020-07-13 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
376. Data: 2020-07-13 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
377. Data: 2020-07-13 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
378. Data: 2020-07-13 11:05
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory Prezydenta RP 2020 - Serwis Informacyjny PKW
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
379. Data: 2020-07-10 13:31
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki otwartego konkurs ofert
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
380. Data: 2020-07-10 13:30
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki otwartego konkurs ofert
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
381. Data: 2020-07-10 13:28
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki otwartego konkurs ofert
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
382. Data: 2020-07-10 11:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
383. Data: 2020-07-10 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
384. Data: 2020-07-10 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
385. Data: 2020-07-09 17:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDŻET GMINY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
386. Data: 2020-07-09 17:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDŻET GMINY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
387. Data: 2020-07-09 17:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDŻET GMINY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
388. Data: 2020-07-09 17:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
389. Data: 2020-07-09 13:11
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska pracownicze » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
390. Data: 2020-07-09 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Raport o stanie gminy » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot. zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech