główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3961. Data: 2014-03-26 09:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
3962. Data: 2014-03-24 10:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2014
Wykonanie: Joanna Krotla
3963. Data: 2014-03-24 10:15
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z sesji
Wykonanie: Joanna Krotla
3964. Data: 2014-03-24 10:14
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z sesji
Wykonanie: Joanna Krotla
3965. Data: 2014-03-24 10:13
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Joanna Krotla
3966. Data: 2014-03-24 10:12
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Joanna Krotla
3967. Data: 2014-03-20 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3968. Data: 2014-03-20 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3969. Data: 2014-03-20 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gospodarka Odpadami
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3970. Data: 2014-03-20 09:12
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie
Wykonanie: Joanna Krotla
3971. Data: 2014-03-14 09:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3972. Data: 2014-03-14 09:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3973. Data: 2014-03-14 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3974. Data: 2014-03-14 09:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3975. Data: 2014-03-14 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3976. Data: 2014-03-13 11:50
Dział: Inne » Projekty UE » Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o realizacji projektu
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3977. Data: 2014-03-13 11:49
Dział: Inne » Projekty UE » Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o realizacji projektu
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3978. Data: 2014-03-13 11:43
Dział: Inne » Projekty UE » Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o realizacji projektu
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3979. Data: 2014-03-06 14:43
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3980. Data: 2014-03-06 14:41
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3981. Data: 2014-03-06 14:40
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3982. Data: 2014-03-06 14:40
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3983. Data: 2014-03-06 14:39
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3984. Data: 2014-03-06 14:39
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3985. Data: 2014-03-06 14:38
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3986. Data: 2014-03-06 14:38
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3987. Data: 2014-03-06 14:38
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3988. Data: 2014-03-06 14:38
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3989. Data: 2014-03-05 09:26
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMISJA REWIZYJNA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
3990. Data: 2014-03-05 09:25
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech