główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4111. Data: 2014-01-10 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4112. Data: 2014-01-10 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4113. Data: 2014-01-10 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4114. Data: 2014-01-10 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4115. Data: 2014-01-10 10:26
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GODZINY URZĘDOWANIA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4116. Data: 2014-01-10 09:24
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4117. Data: 2014-01-09 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe
Wykonanie: Robert Puchała
4118. Data: 2014-01-09 09:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono zmianę treści artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe miejsce na własny opis
Wykonanie: Robert Puchała
4119. Data: 2014-01-08 15:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDŻET GMINY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4120. Data: 2014-01-08 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDŻET GMINY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4121. Data: 2014-01-08 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PODATEK ROLNY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4122. Data: 2014-01-08 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PODATEK ROLNY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4123. Data: 2014-01-08 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OPŁATA TARGOWA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4124. Data: 2014-01-08 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OPŁATA TARGOWA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4125. Data: 2014-01-08 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Termin powstania obowiązku podatkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: TERMIN POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4126. Data: 2014-01-08 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Termin powstania obowiązku podatkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: TERMIN POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4127. Data: 2014-01-08 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PODATEK LEŚNY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4128. Data: 2014-01-08 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4129. Data: 2014-01-08 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4130. Data: 2014-01-08 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4131. Data: 2014-01-08 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4132. Data: 2014-01-08 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4133. Data: 2014-01-08 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania porządku i czystości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4134. Data: 2014-01-08 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania porządku i czystości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4135. Data: 2014-01-08 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono ogłoszenie artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe miejsce na własny opis
Wykonanie: Robert Puchała
4136. Data: 2014-01-08 12:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe
Wykonanie: Robert Puchała
4137. Data: 2014-01-08 12:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe
Wykonanie: Robert Puchała
4138. Data: 2014-01-08 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe
Wykonanie: Robert Puchała
4139. Data: 2014-01-08 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe
Wykonanie: Robert Puchała
4140. Data: 2014-01-08 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe
Wykonanie: Robert Puchała