główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4351. Data: 2014-01-14 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gospodarka Odpadami
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4352. Data: 2014-01-14 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gospodarka Odpadami
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4353. Data: 2014-01-14 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gospodarka Odpadami
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4354. Data: 2014-01-13 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Odpowiedzi na zapytania do SWIZ
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4355. Data: 2014-01-10 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4356. Data: 2014-01-10 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4357. Data: 2014-01-10 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4358. Data: 2014-01-10 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4359. Data: 2014-01-10 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4360. Data: 2014-01-10 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie RIO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4361. Data: 2014-01-10 10:26
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GODZINY URZĘDOWANIA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4362. Data: 2014-01-10 09:24
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4363. Data: 2014-01-09 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe
Wykonanie: Robert Puchała
4364. Data: 2014-01-09 09:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono zmianę treści artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Małe miejsce na własny opis
Wykonanie: Robert Puchała
4365. Data: 2014-01-08 15:35
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDŻET GMINY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4366. Data: 2014-01-08 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDŻET GMINY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4367. Data: 2014-01-08 14:39
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PODATEK ROLNY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4368. Data: 2014-01-08 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PODATEK ROLNY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4369. Data: 2014-01-08 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OPŁATA TARGOWA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4370. Data: 2014-01-08 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OPŁATA TARGOWA
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4371. Data: 2014-01-08 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Termin powstania obowiązku podatkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: TERMIN POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4372. Data: 2014-01-08 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Termin powstania obowiązku podatkowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: TERMIN POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4373. Data: 2014-01-08 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PODATEK LEŚNY
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4374. Data: 2014-01-08 14:07
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4375. Data: 2014-01-08 14:02
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4376. Data: 2014-01-08 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4377. Data: 2014-01-08 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4378. Data: 2014-01-08 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów gospodarczych świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4379. Data: 2014-01-08 13:35
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania porządku i czystości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
4380. Data: 2014-01-08 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania porządku i czystości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech