główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

451. Data: 2020-02-26 11:07
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
452. Data: 2020-02-26 11:06
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
453. Data: 2020-02-26 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule zaprojektuj i wybuduj.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o wyborze oferty ZPU 271.1.2020
Wykonanie: Robert Puchała
454. Data: 2020-02-26 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa i montaż kotłów na biomasę wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Opatów w formule zaprojektuj i wybuduj.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o wyborze oferty ZPU 271.2.2020
Wykonanie: Robert Puchała
455. Data: 2020-02-25 11:20
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dot. planów urządzenia lasów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
456. Data: 2020-02-25 11:13
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat dot. planów urządzenia lasów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
457. Data: 2020-02-25 11:13
Dział: Inne » KOMUNIKATY » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat dot. planów urządzenia lasów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
458. Data: 2020-02-25 10:21
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
459. Data: 2020-02-17 15:58
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
460. Data: 2020-02-17 15:54
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
461. Data: 2020-02-17 15:51
Dział: Urząd » Struktura Urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
462. Data: 2020-02-17 13:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 17/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XVII NADZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
463. Data: 2020-02-17 13:16
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 17/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XVII NADZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
464. Data: 2020-02-17 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja
Wykonanie: Jacek Popęda
465. Data: 2020-02-13 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek
Wykonanie: Jacek Popęda
466. Data: 2020-02-13 11:22
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja
Wykonanie: Jacek Popęda
467. Data: 2020-02-13 09:22
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
468. Data: 2020-02-12 10:22
Dział: Urząd » Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. osób uczestniczących w obradach Rady Gminy Opatów w związku z pozyskiwaniem danych osobowych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
469. Data: 2020-02-12 10:19
Dział: Urząd » Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych w ramach podatków i opłat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
470. Data: 2020-02-12 10:11
Dział: Urząd » Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych w ramach podatków i opłat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
471. Data: 2020-02-12 10:10
Dział: Urząd » Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzaniu danych osobowych w ramach podatków i opłat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
472. Data: 2020-02-10 12:06
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
473. Data: 2020-02-10 08:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XV/2020
Wykonanie: Joanna Krotla
474. Data: 2020-02-10 08:46
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XVI/2020
Wykonanie: Joanna Krotla
475. Data: 2020-02-10 08:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XVI
Wykonanie: Joanna Krotla
476. Data: 2020-02-07 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 2/2020 nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
477. Data: 2020-02-07 15:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 2/2020 nieruchomości, będących własnością Gminy Opatów, przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
478. Data: 2020-02-07 15:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 2/2020 nieruchomości, będących własnością Gminy Opatów, przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
479. Data: 2020-02-07 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 2/2020 nieruchomości, będących własnością Gminy Opatów, przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
480. Data: 2020-02-07 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 2/2020 nieruchomości, będących własnością Gminy Opatów, przeznaczonych do sprzedaży
Wykonanie: Andrzej Pośpiech