główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

451. Data: 2022-01-26 15:17
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 36/2022 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXXVI ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
452. Data: 2022-01-26 15:14
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 36/2022 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXXVI ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
453. Data: 2022-01-26 15:12
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 36/2022 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXXVI ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
454. Data: 2022-01-23 17:12
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: EWIDENCJA LUDNOŚCI - DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
455. Data: 2022-01-23 16:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: EWIDENCJA LUDNOŚCI - DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
456. Data: 2022-01-23 16:51
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: EWIDENCJA LUDNOŚCI - DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
457. Data: 2022-01-20 12:07
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Opłaty za gospodarowanie odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opłaty za gospodarowanie odpadami
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
458. Data: 2022-01-19 16:07
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
459. Data: 2022-01-19 16:04
Dział: Urząd » Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
460. Data: 2022-01-19 16:02
Dział: Urząd » Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
461. Data: 2022-01-19 16:02
Dział: Urząd » Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO)
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
462. Data: 2022-01-19 15:53
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
463. Data: 2022-01-19 12:05
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie w sprawie dostawy materiałów eksploatacyjnych drukarek do szkół
Wykonanie: Miron Romański
464. Data: 2022-01-19 12:04
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie w sprawie dostawy art. biurowych do szkół
Wykonanie: Miron Romański
465. Data: 2022-01-17 17:02
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
466. Data: 2022-01-14 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
467. Data: 2022-01-14 15:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
468. Data: 2022-01-14 15:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
469. Data: 2022-01-14 15:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
470. Data: 2022-01-14 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 1/2022 nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do użyczenia
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
471. Data: 2022-01-14 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 1/2022 nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów, przeznaczonej do użyczenia
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
472. Data: 2022-01-13 13:47
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Ulgi i umorzenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ulgi i umorzenia
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
473. Data: 2022-01-12 13:58
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2020/2021
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
474. Data: 2022-01-12 13:55
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: usunięcie artykułu: Program 500+ od 1 lipca 2019r.
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
475. Data: 2022-01-12 13:54
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
476. Data: 2022-01-11 20:43
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie w sprawie dostawy materiałów eksploatacyjnych drukarek do szkół
Wykonanie: Miron Romański
477. Data: 2022-01-11 20:42
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie w sprawie dostawy materiałów eksploatacyjnych drukarek do szkół
Wykonanie: Miron Romański
478. Data: 2022-01-11 20:40
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie w sprawie dostawy art. biurowych do szkół
Wykonanie: Miron Romański
479. Data: 2022-01-11 20:39
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie w sprawie dostawy art. biurowych do szkół
Wykonanie: Miron Romański
480. Data: 2022-01-11 12:19
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie dotyczące dostawy środków czystości do gminnych szkół podstawowych
Wykonanie: Miron Romański