główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2020-05-06 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów
Wykonanie: Robert Puchała
572. Data: 2020-05-06 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów
Wykonanie: Robert Puchała
573. Data: 2020-05-06 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozbudowę stacji wodociągowej, ul. Słoneczna wraz z budową wodociągu, ul. Zakrzewska w miejscowości Waleńczów
Wykonanie: Robert Puchała
574. Data: 2020-05-05 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatów.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o postępowaniu ZPU 271.5.2020
Wykonanie: Robert Puchała
575. Data: 2020-05-05 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
576. Data: 2020-05-04 10:08
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
577. Data: 2020-05-04 08:09
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: usunięcie artykułu: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OPATOWIE BĘDZIE CZYNNY ZDALNIE!
Wykonanie: Robert Puchała
578. Data: 2020-04-30 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: usunięcie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatów za 2019r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
579. Data: 2020-04-30 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPATÓW
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
580. Data: 2020-04-30 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatów za 2019r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
581. Data: 2020-04-25 05:13
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!!!
Wykonanie: Robert Puchała
582. Data: 2020-04-25 05:03
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!!!
Wykonanie: Robert Puchała
583. Data: 2020-04-24 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
584. Data: 2020-04-24 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
585. Data: 2020-04-24 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S w miejscowości Wilkowiecko
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
586. Data: 2020-04-24 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S w miejscowości Wilkowiecko
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
587. Data: 2020-04-22 20:08
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!!!
Wykonanie: Robert Puchała
588. Data: 2020-04-22 20:06
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: usunięcie artykułu: SUSZA!
Wykonanie: Robert Puchała
589. Data: 2020-04-22 20:03
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!
Wykonanie: Robert Puchała
590. Data: 2020-04-22 20:02
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: SUSZA!
Wykonanie: Robert Puchała
591. Data: 2020-04-21 09:22
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
592. Data: 2020-04-21 08:17
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
593. Data: 2020-04-21 08:16
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
594. Data: 2020-04-19 19:24
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Wykonanie: Robert Puchała
595. Data: 2020-04-17 09:20
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
596. Data: 2020-04-17 09:19
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
597. Data: 2020-04-15 15:18
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie » Wnioski/Formularze do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
598. Data: 2020-04-15 14:56
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
599. Data: 2020-04-15 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
600. Data: 2020-04-15 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi
Wykonanie: Andrzej Pośpiech