główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2021-11-05 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 5/2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
572. Data: 2021-11-05 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 5/2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
573. Data: 2021-11-05 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 4/2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
574. Data: 2021-11-05 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 4/2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
575. Data: 2021-11-05 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nr 3/2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
576. Data: 2021-11-05 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nr 3/2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
577. Data: 2021-11-05 14:52
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Dowody osobiste
Opis zmian: aktualizacja artykułu: EWIDENCJA LUDNOŚCI - DOWODY OSOBISTE
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
578. Data: 2021-11-05 10:59
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
579. Data: 2021-11-05 10:58
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
580. Data: 2021-11-05 10:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Wójta Gminy Opatów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
581. Data: 2021-11-05 08:07
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXXI/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
582. Data: 2021-11-05 08:04
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXXII/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
583. Data: 2021-11-05 08:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXXIII/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
584. Data: 2021-11-05 08:02
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXXIII/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
585. Data: 2021-11-05 08:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XXXIII/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
586. Data: 2021-11-04 15:39
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o polowaniach zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie w sprawie podziału Województwa Śląskiego na obwody łowieckie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
587. Data: 2021-11-04 15:31
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o polowaniach zbiorowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie podziału Województwa Śląskiego na obwody łowieckie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
588. Data: 2021-11-03 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gospodarka Odpadami
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
589. Data: 2021-11-03 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
590. Data: 2021-11-03 13:20
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
591. Data: 2021-11-03 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPATÓW
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
592. Data: 2021-11-03 09:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Opatów i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wykonanie: Robert Puchała
593. Data: 2021-11-03 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Opatów i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wykonanie: Robert Puchała
594. Data: 2021-11-03 09:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów 2021 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Opatów i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wykonanie: Robert Puchała
595. Data: 2021-10-27 11:41
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
596. Data: 2021-10-27 11:40
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 33/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXXIII ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
597. Data: 2021-10-27 11:39
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 33/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXXIII ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
598. Data: 2021-10-22 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
599. Data: 2021-10-22 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
600. Data: 2021-10-22 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech