główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

601. Data: 2020-04-30 15:01
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: usunięcie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatów za 2019r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
602. Data: 2020-04-30 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPATÓW
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
603. Data: 2020-04-30 14:42
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka Odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatów za 2019r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
604. Data: 2020-04-25 05:13
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!!!
Wykonanie: Robert Puchała
605. Data: 2020-04-25 05:03
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!!!
Wykonanie: Robert Puchała
606. Data: 2020-04-24 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
607. Data: 2020-04-24 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
608. Data: 2020-04-24 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S w miejscowości Wilkowiecko
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
609. Data: 2020-04-24 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S w miejscowości Wilkowiecko
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
610. Data: 2020-04-22 20:08
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!!!
Wykonanie: Robert Puchała
611. Data: 2020-04-22 20:06
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: usunięcie artykułu: SUSZA!
Wykonanie: Robert Puchała
612. Data: 2020-04-22 20:03
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SUSZA!
Wykonanie: Robert Puchała
613. Data: 2020-04-22 20:02
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: SUSZA!
Wykonanie: Robert Puchała
614. Data: 2020-04-21 09:22
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
615. Data: 2020-04-21 08:17
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
616. Data: 2020-04-21 08:16
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
617. Data: 2020-04-19 19:24
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Wykonanie: Robert Puchała
618. Data: 2020-04-17 09:20
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
619. Data: 2020-04-17 09:19
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
620. Data: 2020-04-15 15:18
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie » Wnioski/Formularze do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
621. Data: 2020-04-15 14:56
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
622. Data: 2020-04-15 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
623. Data: 2020-04-15 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
624. Data: 2020-04-15 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
625. Data: 2020-04-15 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w gminie Opatów, w obrębach geodezyjnych Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
626. Data: 2020-04-15 10:36
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. dodatkowych zgłoszeń do komisji
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
627. Data: 2020-04-15 10:35
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. dodatkowych zgłoszeń do komisji
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
628. Data: 2020-04-10 20:09
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Wykonanie: Robert Puchała
629. Data: 2020-04-10 20:08
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Wykonanie: Robert Puchała
630. Data: 2020-04-10 12:52
Dział: Inne » WYBORY i REFERENDA » Wybory Prezydenckie 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Andrzej Pośpiech