główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

661. Data: 2021-08-17 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o ponownym ogłoszeniu o wyniku zapytania ofertowego
Wykonanie: Robert Puchała
662. Data: 2021-08-17 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r.
Wykonanie: Robert Puchała
663. Data: 2021-08-17 13:36
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska pracownicze » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
664. Data: 2021-08-17 11:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono sprostowanie dotyczące informacji z otwarcia ofert
Wykonanie: Robert Puchała
665. Data: 2021-08-16 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o wyniku postępowania ofertowego
Wykonanie: Robert Puchała
666. Data: 2021-08-16 09:40
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXIX/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
667. Data: 2021-08-16 09:35
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXVIII/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
668. Data: 2021-08-16 09:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXVIII/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
669. Data: 2021-08-16 09:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXX/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
670. Data: 2021-08-16 09:29
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXX/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
671. Data: 2021-08-16 09:28
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XXX/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
672. Data: 2021-08-16 09:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
673. Data: 2021-08-12 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r.
Wykonanie: Robert Puchała
674. Data: 2021-08-12 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r.
Wykonanie: Robert Puchała
675. Data: 2021-08-12 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r.
Wykonanie: Robert Puchała
676. Data: 2021-08-12 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r.
Wykonanie: Robert Puchała
677. Data: 2021-08-12 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację z sesji otwarcia ofert z postępowania ZPU 271.7.2021
Wykonanie: Robert Puchała
678. Data: 2021-08-12 11:38
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska pracownicze » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
679. Data: 2021-08-12 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
680. Data: 2021-08-12 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
681. Data: 2021-08-12 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
682. Data: 2021-08-12 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
683. Data: 2021-08-12 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
684. Data: 2021-08-12 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
685. Data: 2021-08-12 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
686. Data: 2021-08-12 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
687. Data: 2021-08-12 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
688. Data: 2021-08-12 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
689. Data: 2021-08-12 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
690. Data: 2021-08-12 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2021
Wykonanie: Andrzej Pośpiech