główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

661. Data: 2019-10-24 11:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
662. Data: 2019-10-24 11:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 » Wójt
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
663. Data: 2019-10-24 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o polowaniach zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o polowaniach zbiorowych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
664. Data: 2019-10-24 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
665. Data: 2019-10-24 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
666. Data: 2019-10-23 09:10
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
667. Data: 2019-10-23 09:09
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
668. Data: 2019-10-23 09:09
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
669. Data: 2019-10-23 08:47
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej » Informacje
Opis zmian: usunięcie artykułu: O K Ó L N I K zakaz podlewania wszelkich upraw, napełniania basenów wodą z wodociągu gminnego.
Wykonanie: Robert Puchała
670. Data: 2019-10-22 15:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
671. Data: 2019-10-22 15:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
672. Data: 2019-10-22 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
673. Data: 2019-10-22 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
674. Data: 2019-10-22 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
675. Data: 2019-10-22 14:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
676. Data: 2019-10-22 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup i dostawa energii elektrycznej dla punktów oświetlenia ulicznego i obiektów na terenie Gminy Opatów w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
Wykonanie: Robert Puchała
677. Data: 2019-10-22 13:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2019 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
678. Data: 2019-10-22 12:50
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie » Świadczenie "Dobry start" 300+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie "Dobry start" 300+
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
679. Data: 2019-10-22 12:13
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2018 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
680. Data: 2019-10-22 12:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2018 » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
681. Data: 2019-10-22 12:10
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2018 » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
682. Data: 2019-10-22 12:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2018 » Wójt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
683. Data: 2019-10-22 11:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2018 » Wójt
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
684. Data: 2019-10-22 11:20
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie » Świadczenie "Dobry start" 300+
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie "Dobry start" 300+
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
685. Data: 2019-10-22 10:43
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 12/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XII ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
686. Data: 2019-10-22 10:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 12/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XII ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
687. Data: 2019-10-22 10:41
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
688. Data: 2019-10-21 08:25
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wybory
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
689. Data: 2019-10-17 11:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XI/2019
Wykonanie: Joanna Krotla
690. Data: 2019-10-17 11:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr X/2019
Wykonanie: Joanna Krotla