główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

781. Data: 2021-06-24 17:11
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach, ul. Wesoła 3, Złochowice, 42-151 Waleńczów do wymagań warunków ppoż w części przedszkola - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
782. Data: 2021-06-24 17:11
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach, ul. Wesoła 3, Złochowice, 42-151 Waleńczów do wymagań warunków ppoż w części przedszkola - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
783. Data: 2021-06-24 17:10
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach, ul. Wesoła 3, Złochowice, 42-151 Waleńczów do wymagań warunków ppoż w części przedszkola - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
784. Data: 2021-06-24 17:09
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach, ul. Wesoła 3, Złochowice, 42-151 Waleńczów do wymagań warunków ppoż w części przedszkola - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
785. Data: 2021-06-24 17:08
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach, ul. Wesoła 3, Złochowice, 42-151 Waleńczów do wymagań warunków ppoż w części przedszkola - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
786. Data: 2021-06-24 17:08
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach, ul. Wesoła 3, Złochowice, 42-151 Waleńczów do wymagań warunków ppoż w części przedszkola - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
787. Data: 2021-06-24 16:57
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń oddziału przedszkola wraz z dostosowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
788. Data: 2021-06-24 16:53
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń oddziału przedszkola wraz z dostosowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
789. Data: 2021-06-24 16:52
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń oddziału przedszkola wraz z dostosowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
790. Data: 2021-06-24 16:52
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń oddziału przedszkola wraz z dostosowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
791. Data: 2021-06-24 16:50
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont pomieszczeń oddziału przedszkola wraz z dostosowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
792. Data: 2021-06-24 16:49
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont pomieszczeń oddziału przedszkola wraz z dostosowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie - prace branży budowlanej
Wykonanie: Miron Romański
793. Data: 2021-06-22 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Plan zamówień publicznych na 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na 2021 rok
Wykonanie: Robert Puchała
794. Data: 2021-06-22 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2021 » Plan zamówień publicznych na 2021 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na 2021 rok - wersja 1
Wykonanie: Robert Puchała
795. Data: 2021-06-18 08:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXIX/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
796. Data: 2021-06-18 08:21
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXIX/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
797. Data: 2021-06-18 08:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XXIX/2021
Wykonanie: Joanna Krotla
798. Data: 2021-06-16 09:35
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 29/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXIX NADZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
799. Data: 2021-06-16 09:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 28/2021 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXIX NADZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
800. Data: 2021-06-15 11:18
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
801. Data: 2021-06-11 15:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
802. Data: 2021-06-11 15:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
803. Data: 2021-06-11 15:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
804. Data: 2021-06-11 15:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: dodanie artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
805. Data: 2021-06-11 15:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
806. Data: 2021-06-11 15:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
807. Data: 2021-06-11 15:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
808. Data: 2021-06-11 15:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
809. Data: 2021-06-11 15:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
810. Data: 2021-06-11 15:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2020 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech