główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

901. Data: 2019-12-18 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
902. Data: 2019-12-18 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
903. Data: 2019-12-18 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
904. Data: 2019-12-18 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
905. Data: 2019-12-18 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
906. Data: 2019-12-18 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
907. Data: 2019-12-18 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
908. Data: 2019-12-18 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2019
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
909. Data: 2019-12-17 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja
Wykonanie: Jacek Popęda
910. Data: 2019-12-16 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek
Wykonanie: Jacek Popęda
911. Data: 2019-12-10 09:34
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
912. Data: 2019-12-10 09:33
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
913. Data: 2019-12-09 11:40
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 14/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XIV ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
914. Data: 2019-12-09 11:39
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 14/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XIV ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
915. Data: 2019-12-03 09:20
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
916. Data: 2019-11-28 23:24
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
917. Data: 2019-11-28 23:21
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
918. Data: 2019-11-28 23:20
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
919. Data: 2019-11-28 23:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2011 » Urząd
Opis zmian: usunięcie artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
920. Data: 2019-11-28 23:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2011 » Wójt
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wójt
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
921. Data: 2019-11-28 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki postępowania - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.
Wykonanie: Robert Puchała
922. Data: 2019-11-28 08:43
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XIII/2019
Wykonanie: Joanna Krotla
923. Data: 2019-11-28 08:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XIII/2019
Wykonanie: Joanna Krotla
924. Data: 2019-11-28 08:41
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XII/2019
Wykonanie: Joanna Krotla
925. Data: 2019-11-26 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy..
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację z sesji otwarcia ofert
Wykonanie: Robert Puchała
926. Data: 2019-11-20 11:41
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 13/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XIII ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
927. Data: 2019-11-20 11:40
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 13/2019 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XIII ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
928. Data: 2019-11-20 11:35
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
929. Data: 2019-11-19 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy.
Wykonanie: Robert Puchała
930. Data: 2019-11-17 23:06
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Andrzej Pośpiech