główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2022-07-01 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: WYKAZ NR 3/2022 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OPATÓW, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
122. Data: 2022-07-01 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
123. Data: 2022-07-01 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
124. Data: 2022-07-01 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
125. Data: 2022-07-01 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
126. Data: 2022-07-01 14:26
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
127. Data: 2022-07-01 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
128. Data: 2022-07-01 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
129. Data: 2022-07-01 14:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Opis zmian: dodanie artykułu: Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
130. Data: 2022-07-01 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2022 r.”
Wykonanie: Robert Puchała
131. Data: 2022-06-30 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
132. Data: 2022-06-30 09:37
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie dotyczące dostawy środków czystości do gminnych szkół podstawowych w III kwartale 2022 r
Wykonanie: Miron Romański
133. Data: 2022-06-30 09:21
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie dotyczące dostawy artykułów biurowych do gminnych szkół podstawowych w III kwartale 2022 r
Wykonanie: Miron Romański
134. Data: 2022-06-30 09:20
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie dotyczące dostawy materiałów eksploatacyjnych drukarek do gminnych szkół podstawowych w III kwartale 2022 r
Wykonanie: Miron Romański
135. Data: 2022-06-30 09:19
Dział: Inne » OŚWIATA » Zamówienia poniżej 130 000 zł » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie dotyczące dostawy środków czystości do gminnych szkół podstawowych w III kwartale 2022 r
Wykonanie: Miron Romański
136. Data: 2022-06-28 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: DECYZJA
Wykonanie: Jacek Popęda
137. Data: 2022-06-28 10:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
138. Data: 2022-06-28 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
139. Data: 2022-06-28 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
140. Data: 2022-06-28 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
141. Data: 2022-06-28 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
142. Data: 2022-06-28 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
143. Data: 2022-06-28 10:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
144. Data: 2022-06-28 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
145. Data: 2022-06-28 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
146. Data: 2022-06-28 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
147. Data: 2022-06-28 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2022 » Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
148. Data: 2022-06-28 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022
Wykonanie: Joanna Krotla
149. Data: 2022-06-28 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022
Wykonanie: Joanna Krotla
150. Data: 2022-06-28 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022
Wykonanie: Joanna Krotla