główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

211. Data: 2022-06-02 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Raport o stanie gminy » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Przewodniczącego RG Opatów dot. zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy
Wykonanie: Joanna Krotla
212. Data: 2022-06-02 10:36
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
213. Data: 2022-06-02 10:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 39/2022 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXXIX ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
214. Data: 2022-06-02 10:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie 39/2022 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXXIX ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla
215. Data: 2022-06-02 09:01
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska pracownicze » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz inspektor ds. sportu, kultury i rekreacji
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
216. Data: 2022-06-02 08:38
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska pracownicze » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz inspektor ds. sportu, kultury i rekreacji
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
217. Data: 2022-06-01 15:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
218. Data: 2022-06-01 15:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
219. Data: 2022-06-01 15:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
220. Data: 2022-06-01 15:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
221. Data: 2022-06-01 15:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
222. Data: 2022-06-01 15:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
223. Data: 2022-06-01 15:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
224. Data: 2022-06-01 15:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
225. Data: 2022-06-01 15:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
226. Data: 2022-06-01 15:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
227. Data: 2022-06-01 15:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
228. Data: 2022-06-01 15:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
229. Data: 2022-06-01 15:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
230. Data: 2022-06-01 15:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
231. Data: 2022-06-01 15:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Rada Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Gminy
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
232. Data: 2022-05-31 15:55
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
233. Data: 2022-05-31 15:55
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
234. Data: 2022-05-31 15:45
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
235. Data: 2022-05-31 15:45
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Obwieszczenia i zawiadomienia » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
236. Data: 2022-05-31 12:16
Dział: Prawo Lokalne » Raport o stanie gminy » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Joanna Krotla
237. Data: 2022-05-31 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Raport o stanie gminy » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Joanna Krotla
238. Data: 2022-05-31 12:14
Dział: Prawo Lokalne » Raport o stanie gminy » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Joanna Krotla
239. Data: 2022-05-31 12:12
Dział: Prawo Lokalne » Raport o stanie gminy » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie gminy za 2021 rok
Wykonanie: Joanna Krotla
240. Data: 2022-05-31 12:05
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech