główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2022-05-31 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
242. Data: 2022-05-31 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: DECYZJA
Wykonanie: Jacek Popęda
243. Data: 2022-05-30 15:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
244. Data: 2022-05-30 15:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
245. Data: 2022-05-30 15:41
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania finansowe (Bilanse) » za rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania finansowe - Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
246. Data: 2022-05-30 12:45
Dział: Inne » Petycje » Petycje - 2022r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje w sprawie usprawnienia praw człowieka
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
247. Data: 2022-05-30 12:45
Dział: Inne » Petycje » Petycje - 2022r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycje w sprawie usprawnienia praw człowieka
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
248. Data: 2022-05-30 12:42
Dział: Inne » Petycje » Petycje - 2022r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje w sprawie usprawnienia systemu prawnego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
249. Data: 2022-05-30 12:39
Dział: Inne » Petycje » Petycje - 2022r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycje w sprawie usprawnienia systemu prawnego
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
250. Data: 2022-05-30 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
251. Data: 2022-05-30 09:23
Dział: Inne » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2021 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
252. Data: 2022-05-30 09:23
Dział: Inne » Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2021 r.
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
253. Data: 2022-05-26 14:49
Dział: Inne » Nabór na wolne stanowiska pracownicze » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz inspektor ds. sportu, kultury i rekreacji
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
254. Data: 2022-05-20 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
255. Data: 2022-05-20 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
256. Data: 2022-05-19 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
257. Data: 2022-05-19 11:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
258. Data: 2022-05-19 11:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
259. Data: 2022-05-19 11:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
260. Data: 2022-05-19 11:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
261. Data: 2022-05-19 11:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
262. Data: 2022-05-19 11:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
263. Data: 2022-05-19 11:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
264. Data: 2022-05-19 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
265. Data: 2022-05-19 11:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
266. Data: 2022-05-19 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
267. Data: 2022-05-19 11:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
268. Data: 2022-05-19 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
269. Data: 2022-05-19 11:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
270. Data: 2022-05-19 11:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe za rok 2021 » Kierownicy jednostek organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Kierownicy jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech