główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-10-28 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 001S - ul. Szkolna w miejscowości Waleńczów, Gmina Opatów
Wykonanie: Robert Puchała
242. Data: 2020-10-23 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek
Wykonanie: Jacek Popęda
243. Data: 2020-10-13 14:35
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
244. Data: 2020-10-08 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja
Wykonanie: Jacek Popęda
245. Data: 2020-10-07 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o polowaniach zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o polowaniach zbiorowych
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
246. Data: 2020-10-01 14:50
Dział: Inne » Koordynator ds. dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Koordynator do spraw dostępności
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
247. Data: 2020-10-01 14:42
Dział: Inne » Koordynator ds. dostępności
Opis zmian: dodanie artykułu: Koordynator do spraw dostępności
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
248. Data: 2020-09-29 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Informacje Urzędu » Informacje o środowisku » Usuwanie drzew - 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek
Wykonanie: Jacek Popęda
249. Data: 2020-09-25 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
250. Data: 2020-09-25 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
251. Data: 2020-09-25 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
252. Data: 2020-09-25 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
253. Data: 2020-09-25 14:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
254. Data: 2020-09-23 13:34
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie » Wnioski/Formularze do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
255. Data: 2020-09-23 13:30
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie » Wnioski/Formularze do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
256. Data: 2020-09-22 15:53
Dział: Inne » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja dostępności
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
257. Data: 2020-09-22 15:49
Dział: Inne » Deklaracja dostępności
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja dostępności
Wykonanie: Andrzej Pośpiech
258. Data: 2020-09-18 10:03
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXI/2020
Wykonanie: Joanna Krotla
259. Data: 2020-09-18 10:02
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXI/2020
Wykonanie: Joanna Krotla
260. Data: 2020-09-18 10:01
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XX/2020
Wykonanie: Joanna Krotla
261. Data: 2020-09-18 10:00
Dział: Organy » Rada Gminy » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XXI/2020
Wykonanie: Joanna Krotla
262. Data: 2020-09-17 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S (numer ewidencyjny działki 1154) w Wilkowiecku, Gmina Opatów.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o wyborze oferty z postępowania ZPU 271.10.2020
Wykonanie: Robert Puchała
263. Data: 2020-09-17 10:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 012S - ul. Nadrzeczna w miejscowości Opatów, Gmina Opatów.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o wyborze oferty z postępowania ZPU 271.8.2020
Wykonanie: Robert Puchała
264. Data: 2020-09-17 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 001S - ul. Szkolna w miejscowości Waleńczów, Gmina Opatów.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o wyborze oferty ZPU 271.9.2020
Wykonanie: Robert Puchała
265. Data: 2020-09-16 08:03
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program "Dobry Start"
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
266. Data: 2020-09-16 08:03
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program "Dobry Start"
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
267. Data: 2020-09-16 08:02
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2020/2021
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
268. Data: 2020-09-16 08:01
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualności dotyczące nowego okresu zasiłkowego 2019/2020
Wykonanie: Agnieszka Grzyb
269. Data: 2020-09-14 07:57
Dział: Organy » Komisje Rady » Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji RG
Wykonanie: Joanna Krotla
270. Data: 2020-09-14 07:52
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie 21/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XXI ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów
Wykonanie: Joanna Krotla