główna zawartość
artykuł nr 1

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka)