główna zawartość
artykuł nr 1

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Okres zasiłkowy 01.10.2018 - 30.09.2019

Rok bazowy 2017

 

Granica dochodu uprawniającego do świadczenia wychowawczego:

800 zł netto miesięcznie na osobę lub

1200 zł netto miesięcznie na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

 

Dochód z gospodarstwa rolnego wg przelicznika z 1 hektara przeliczeniowego za rok 2017 wynosi 283,25zł miesięcznie.