główna zawartość
artykuł nr 1

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

Okres zasiłkowy 01.07.2019 - 31.05.2021

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie Rodzina 500 +, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.