główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego