główna zawartość
artykuł nr 1

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (Kadencja 2010-2014)

1. Olczyk Ryszard- Przewodniczący
2. Biernacki Leszek- Zastępca Przewodniczącego
3. Augustyniak Marzena- członek
4. Floriański Mieczysław- członek
5. Grzeliński Władysław- członek
6. Kasprzak Henryk- członek
7. Macherzyński Tomasz- członek
8. Polis Eugeniusz- członek
9. Zając Dariusz - członek