główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie 16/2020 Przewodniczącego Rady Gminy Opatów w sprawie zwołania XVI ZWYCZAJNEJ sesji RG Opatów