główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytania radnego Andrzeja Zalskiego dot. udostępnienia umowy, na mocy której działa oddział przedszkolny w Iwanowicach Dużych