główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie radnego Andrzeja Zalskiego dot. przekazania arkuszy organizacyjnych wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatów